Site name

Gastroskopia - Cennik

  • *Gastroskopia 360 zł,
  • *Badanie histopatologiczne (wycinki 1 butelka, pobrane w kolonoskopii lub gastroskopii) 70 zł,
  • *Leczenie (usunięcie podczas endoskopii zmian naczyniowych w jelicie lub żołądku, koagulacja APC - Argon Plasma Coagulation) 150 zł,
  • *Test urazowy, diagnostyka zakażenia Helicobacter pylorii  50 zł,
  • *Znieczulenie dożylne z anestezjologiem 350 zł za znieczulenie do jednego badania, 525 zł do dwóch (kolonoskopia i gastroskopia),
  • *Znieczulenie dożylne bez anestezjologa 150 zł do jednego badania, 200 zł do dwóch badań (kolonoskopia i gastroskopia),
  • *Badanie w trybie pilnym diagnostyczne 1500 zł, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, czas przyjazdu zespołu do 3 godzin,
  • *Badanie w trybie pilnym zabiegowe 2500 zł, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i ustaleniu wskazań, czas przyjazdu zespołu do 1.5 godziny.3