Site name

Image

Gastroskopia

Gastroskopia - badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka i dwunastnicy) za pomocą endoskopu, tj. przyrządu pozwalającego na zajrzenie do wnętrza badanego narządu. W przypadku gastroskopii endoskop nazywany jest gastroskopem, którego nazwa pochodzi od połączenia słów: "gastro" (żołądek) i "skoia" (od greckiego "skopeo" czyli "patrzę").

Kolonoskopia

Badanie endoskopowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego (jelito grube) za pomocą endoskopu, tj. przyrządu pozwalającego na zajrzenie do wnętrza badanego narządu. W przypadku kolonoskopii endoskop nazywany jest kolonoskopem (łac. colon – okrężnica czyli jelito grube). Giętki aparat wprowadzany jest przez odbyt, wolno przesuwany jest do przodu przez odbytnicę, a następnie wzdłuż całego jelita grubego do kątnicy. W razie potrzeby istnieje możliwość zbadania końcowego odcinka jelita cienkiego (część krętnicy).
Image
Image

Rektoskopia

Rektoskopia to jedno z badań endoskopowych jelita grubego. W trakcie badania oceniana jest budowa błony śluzowej kanału odbytu, odbytnicy, a czasami także końcowego odcinka esicy (okrężnicy esowatej). Badanie jest bezpieczne i dobrze tolerowane przez pacjentów. Rektoskopia trwa krótko – zwykle 2 do 5 minut. Może być wykonywana u osób dorosłych i dzieci. Do przeprowadzenia rektoskopii stosuje się sztywny wziernik – rektoskop, który ma długość od 20 do 30cm. Średnica rektoskopu przeznaczonego dla osób dorosłych to 2cm, a dla dzieci 1cm.

USG

Jednym z chętniej przeprowadzanych badań z zakresu diagnostyki obrazowej jest USG. Dzięki niemu możliwe jest dokonanie oceny kształtu i wielkości narządów wewnętrznych, stwierdzenie obecności guzów, zmian nowotworowych czy innych stanów patologicznych. Z powodzeniem od wielu lat stosuje się je także w trakcie monitorowania ciąży, już od jej pierwszych tygodni
Image