Site name

Mała chirurgia

Mała chirurgia

  • Kwalifikacja do zabiegu.
  • Możliwość usunięcia zmiany w znieczuleniu miejscowym
  • Znieczulenie do zabiegu z zakresu małej chirurgii.

Zabiegi w zakresie skóry i tkanki podskórnej wykonywane są w znieczuleniu miejscowym. Do znieczulenia używany jest roztwór Lignocainy, który podaje się w warunkach sterylnych, powoli w okolicę operowaną, Po znieczuleniu zniesione jest czucie bólu, pacjent czuje jedynie dotyk. Zabiegi w zakresie palca wykonywane są w znieczuleniu Obersta. Roztwór Lignocainy, z zachowaniem zasad znieczulania , podawany jest w okolicę podstawy palca, celem wyłączenia wszystkich czterech nerwów zapewniających czucie w obrębie palca. Tego typu znieczulenie wykorzystujemy np. przy zabiegu usunięcia wrastającego paznokcia. Zmiany skóry lub tkanki podskórnej kwalifikujące się do usunięcia. W znieczuleniu miejscowym usuwamy zmiany takie jak: znamiona barwnikowe, brodawki skórne, włókniaki, nagniotki/ modzele, tłuszczaki, kaszaki, owrzodzenia skóry podejrzane o charakter nowotworowy. Badanie histopatologiczne usuniętych zmian. usunięta zmiana wysyłana jest do badania mikroskopowego celem wykluczenia złośliwego charakteru oraz potwierdzenia całkowitego usunięcia zmiany

Świadczenia wykonywane w poradni chirurgicznej