Site name

Kolonoskopia

Co to jest kolonoskopia?

Badanie endoskopowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego (jelito grube) za pomocą endoskopu, tj. przyrządu pozwalającego na zajrzenie do wnętrza badanego narządu. W przypadku kolonoskopii endoskop nazywany jest kolonoskopem (łac. colon – okrężnica czyli jelito grube). Giętki aparat wprowadzany jest przez odbyt, wolno przesuwany jest do przodu przez odbytnicę, a następnie wzdłuż całego jelita grubego do kątnicy. W razie potrzeby istnieje możliwość zbadania końcowego odcinka jelita cienkiego (część krętnicy).

Przebieg badania kolonoskopowego

Kolonoskopia jest zwykle dobrze tolerowana przez pacjenta. Badaniu może towarzyszyć uczucie rozpierania, wzdęcia w jamie brzusznej. W trakcie badania pacjent leży początkowo na lewym boku, później lekarz poleca zmianę pozycji. Lekarz powoli wprowadza kolonoskop do jelita. Dociera do końcowego odcinka jelita grubego lub nawet do jelita cienkiego i wycofując endoskop ocenia dokładnie wygląd i odchylenia od stanu prawidłowego. Czas trwania badania jest różny w zależności od warunków anatomicznych, reakcji pacjenta oraz stwierdzanych zmian. Przeciętnie trwa od 15 do 30 minut.

Kto wykonuje kolonoskopię?

Kolonoskopię powinien wykonywać wykwalifikowany lekarz przy asyście pielęgniarki. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na jakość wykonywanego badania oraz bezpieczeństwo chorego jest staż pracy lekarzy i pielęgniarek w zakresie endoskopii gastroenterologicznej i liczba wykonanych wcześniej zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych oraz posiadane kwalifikacje endoskopowe ( certyfikaty endoskopowe ).

Wskazania do wykonania kolonoskopii diagnostycznej

 • Krwawienie z przewodu pokarmowego
 • Niewyjaśniona niedokrwistość
 • Podejrzenie raka jelita grubego
 • Istotna biegunka o niejasnej przyczynie
 • Nieswoiste zapalenia jelita grubego - diagnostyka i nadzór
 • Badania przesiewowe zdrowej populacji w kierunku polipów i wczesnego raka

Jakie objawy powinny skłaniać do wykonania kolonoskopii?

 • krew w stolcu lub krew utajona w kale
 • utrata masy ciała
 • brak apetytu bez uchwytnej przyczyny
 • uporczywe parcie na stolec lub bezwiedne oddawanie stolca
 • bóle w dolnej części brzucha
 • przewlekłe zaparcie
 • przewlekła biegunka
 • zmiana wyglądu stolca (np. wąski stolec – „ołówkowaty")

Wskazania do wykonania kolonoskopii zabiegowej

 • Usunięcie polipów
 • Hamowanie krwawień z malformacji naczyniowych, owrzodzeń, guzów
 • Usuwanie ciał obcych
 • Poszerzanie zwężeń

Przebieg badania kolonoskopowego

Kolonoskopia jest zwykle dobrze tolerowana przez pacjenta. Badaniu może towarzyszyć uczucie rozpierania, wzdęcia w jamie brzusznej. W trakcie badania pacjent leży początkowo na lewym boku, później lekarz poleca zmianę pozycji. Lekarz powoli wprowadza kolonoskop do jelita. Dociera do końcowego odcinka jelita grubego lub nawet do jelita cienkiego i wycofując endoskop ocenia dokładnie wygląd i odchylenia od stanu prawidłowego. Czas trwania badania jest różny w zależności od warunków anatomicznych, reakcji pacjenta oraz stwierdzanych zmian. Przeciętnie trwa od 15 do 30 minut.