Site name

Kolonoskopia - cennik

  • *Kolonoskopia 560 zł,
  • *Badanie histopatologiczne (wycinki 1 butelka, pobrane w kolonoskopii lub gastroskopii) 70 zł,
  • *Kolonokopia + polipektomia (usuniecie polipa pętlą z jelita) pierwszy polip +150 zł, każdy kolejny +100 zł, maksymalna ilość usuniętych polipów w czasie jednej kolonoskopii do 3 sztuk, chyba, że pacjent zażyczy sobie więcej i pozwolą na to warunki (stan pacjenta, tolerancja badania, bezpieczeństwo pacjenta, ramy czasowe badania),
  • *Sigmoidoskopia (badanie lewej połowy jelita grubego) 250 zł (sigoidoskopia 200 zł + 50 zł pakiet ochronny anty-COVID),
  • *Leczenie (usunięcie podczas endoskopii zmian naczyniowych w jelicie lub żołądku, koagulacja APC - Argon Plasma Coagulation) 150 zł,
  • *Znieczulenie dożylne z anestezjologiem 350 zł za znieczulenie do jednego badania, 525 zł do dwóch (kolonoskopia i gastroskopia),
  • *Znieczulenie dożylne bez anestezjologa 150 zł do jednego badania, 200 zł do dwóch badań (kolonoskopia i gastroskopia),
  • *Badanie w trybie pilnym diagnostyczne 1500 zł, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, czas przyjazdu zespołu do 3 godzin,
  • *Badanie w trybie pilnym zabiegowe 2500 zł, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i ustaleniu wskazań, czas przyjazdu zespołu do 1.5 godziny.