Site name

Medycyny sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Medycyna sportowa to interdyscyplinarna podspecjalizacja medyczna, łącząca aktywność terapeutyczną z działaniami profilaktycznymi, adresowana do osób aktywnych fizycznie, zarówno kwalifikowanych sportowców jak i amatorów oraz osób podejmujących rekreacyjną aktywność fizyczną.

W poradni medycyny sportowej realizowane są świadczenia wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004r.w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu (Dz.U.04.282.2815).

Kwalifikacja do uprawiania sportu jest obowiązkowa dla:

  • zawodników uprawiających sport
  • sędziów
  • uczniów klas sportowych

Lekarze uprawnieni do wykonywania badań: http://www.ptms.org.pl

Ważne! Osoby niepełnoletnie są przyjmowane na konsultacje lekarskie wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów prawnych.

MEDYCYNA SPORTOWA – JAKIE BADANIA MUSZĘ WYKONAĆ?

Do większości dyscyplin sportowych konieczne jest wykonanie badań takich, jak:

  • Badanie EKG,
  • Morfologia krwi obwodowej z rozmazem,
  • Określenie stężenia glukozy w krwi,
  • Badanie moczu.

Zaświadczenie o braku przeciwwskazań od specjalistów takich jak okulisty i laryngolog oraz badania typowe dla danej dyscypliny sportu, wymagane do wystawienia orzeczenia.

Zabiegi, badania i porady wykonuje:

  • lek. med. specjalista chirurgii ogólnej Włodzimierz Kostrzewa.